NASLOVNICA
DJELATNOSTI
O NAMA
KAKO DO NAS

    

STRUČNO, KVALITETNO, BRZO I POVOLJNO

GRAĐEVINSKA  VJEŠTAČENJA 

SUDSKA  I  VANSUDSKA GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA
PROCJENE NEKRETNINA, STVARI  I  POKRETNINA
ETAŽIRANJA
LEGALIZACIJA GRAĐEVINA
IZRADA  TROŠKOVNIKA
STRUČNI GRAĐEVINSKI SAVJETI

DIPL.ING.GRAĐ. DENIS MARUŠIĆ  I  ING.GRAĐ. MARTIN MARUŠIĆ  STALNI  SUDSKI VJEŠTACI GRADITELJSKE STRUKE ZA  ŽUPANIJSKI  I  TRGOVAČKI  SUD  U  RIJECI I
ZA OSTALE  SUDOVE  U  REPUBLICI  HRVATSKOJ,
TE ZA VANSUDSKA GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 
 „M  A  R  D  E  N“ d.o.o. RIJEKA, Korzo 32/II kat:
Mob: dipl.ing.građ. DENIS MARUŠIĆ - 091/5956808,
Mob: ing. građ. MARTIN MARUŠIĆ - 091/8840671,
   tel. 051/330573, 051/330572,  051/553-227.

e-mail adresa: marden@ri.t-com.hr

STRUČNO, KVALITETNO, BRZO I POVOLJNO

ZA VAŠE POTREBE, DUGOGODIŠNJI NAVEDENI OVLAŠTENI SUDSKI VJEŠTACI GRAĐEVINSKE STRUKE I POZNATI STRUČNJACI S VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM IZRAĐUJU ELABORATE ZA:

1). PROCJENE   KUĆA,  STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I OBJEKATA, GRAĐEVINA   I  ZEMLJIŠTA, SVIH VRSTA NEKRETNINA:  
Za hipotekarne kredite, međusobnu isplatu, kupoprodaju, diobu, temeljni kapital, obračun amortizacije i sve ostale potrebe.

2). PROCJENA  STVARI, NEKRETNINA I ULOŽENIH SREDSTAVA  ZA  OSNIVANJE,  DOKAPITALIZACIJU  I  OBRAČUN  AMORTIZACIJE (KAO DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE)  TVRTKI  I  OBRTA.

3). DA  VAŠA  KUPNJA  ILI  PRODAJA  NEKRETNINE NE  BUDE  PROMAŠAJ:
AKO  NAMJERAVATE  KUPITI  ILI  PRODATI  ODREĐENU  NEKRETNINU,  MI  VAM  MOŽEMO  STRUČNO I KVALITETNO, BRZO I  POVOLJNO UTVRDITI I PROCJENITI:
- DA  LI  JE  VISINA  VRIJEDNOSTI  NEKRETNINE  KOJA  SE  NUDI  PRILIKOM  KUPNJE  ILI  PRODAJE  REALNA.

 4). ETAŽIRANJE - DIOBU ZGRADA, KUĆA, STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I OBJEKATA I SLIČNO:
Ako ste SUVLASNICI ILI VLASNICI zgrade, kuće s više stanova, stana, poslovnog prostora, potkrovlja, podruma i  ostalih vrsta nekretnina, a želite diobu između vlasnika i suvlasnika nekretnine.

5). LEGALIZACIJU  GRAĐEVINA
Elaborat za građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do 15. 02. 1968. god.

6). IZRADA  TROŠKOVNIKA:  
ZA  GRAĐEVINSKE  I  OBRTNIČKE  RADOVE  ZA  POTREBE  HIPOTEKARNOG  KREDITA,  ZA POTREBE KOD  SPOROVA  I  ZA OSTALE POTREBE.

7). GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA  SUDSKA  I  VANSUDSKA I  SAVJETI  U  SVEZI  GRAĐENJA  I  GRAĐEVINA.

8). GRAĐEVINSKA  VJEŠTAČENJA U  SVEZI  PUKOTINA NA ZGRADI ILI U STANU
U
tvrđuju se uzroci, te visinu nastale štete i način otklanjanja.
U svezi pukotina na zgradama i u stanovima imamo velika iskustva.

9). DA BI IZBJEGLI DUGOTRAJNA RJEŠAVANJA VAŠIH GRAĐEVINSKIH SPOROVA PUTEM SUDA isti se sporovi mogu rješavati van suda, putem međusobnog dogovora, a na temelju našeg realnog građevinskog vještačenja, kojom prilikom utvrđujemo stvarno realno činjenično stanje u naravi za predmetni spor.

---------------------------------------------------------------------------------------
N A Z O V I T E    I     U V J E R I T E      S E !
V I     N A M A    P O V J E R E N J E,
A   M I    R A D I M O   ZA   V A S !
---------------------------------------------------------------------------------------